Vi antar at piriformismuskelen kan bli irritert, anspent eller skadet dersom den utsettes for overbelastning eller direkte trykk. Vanlige utløsende årsaker til piriformissyndrom inkluderer:

  • Sitte i lange perioder uten opphold
  • Løping på hardt underlag
  • Løft av tunge gjenstander
  • Gå i trapper
  • Fall eller annen skade som rammer muskelen

Isjiasnerven går gjennom muskulaturen

Denne muskelen sitter dypt i seteregionen. Hos noen går selve isjias nerven igjennom muskelen. Piriformissyndrom er en tilstand der du som pasient har smerter og symptomer som noen ganger ligner veldig på en pasient med et skiveprolaps i korsryggen. Symptomene er smerter i setet, men også (isjiassmerter) som går fra ryggen og ut i foten.

Piriformissyndrom kan oppstå når piriformis muskelen i setet komprimerer eller irriterer isjiasnerven som går gjennom muskelen. Dette kan føre til smerte, nummenhet eller svakhet i setet og nedover i benet. Selv om årsaken til piriformissyndrom ikke alltid er kjent, kan det være flere faktorer som bidrar til utviklingen av tilstanden.

Årsakene: løping, sykling og sitting

En vanlig årsak til piriformissyndrom er overdreven bruk av muskelen, spesielt hvis det er en repetitiv bevegelse som å løpe eller sykle. Dette kan føre til overbelastning og betennelse i muskelen, og øke sjansene for at den komprimerer isjiasnerven.

En annen mulig årsak er skader i området rundt piriformis muskelen. Dette kan inkludere fall eller ulykker som kan forårsake en forskyvning i bekkenet og en endring i bevegelsesmønsteret.

Noen anatomiske avvik kan også øke risikoen for piriformissyndrom. For eksempel kan noen mennesker ha en piriformis muskel som er plassert i en annen vinkel eller form enn normalt, eller en isjiasnerve som går gjennom muskelen på en annen måte enn vanlig. Disse anatomiske forskjellene kan øke trykket på isjiasnerven og føre til piriformissyndrom.

Til slutt kan enkelte aktiviteter eller posisjoner som fører til langvarig press eller trykk på setet, som å sitte på en hard overflate i lang tid, øke risikoen for piriformissyndrom.

Det er viktig å identifisere årsaken til piriformissyndrom for å kunne velge riktig behandling og forebyggende tiltak. Vårt team av kvalifisert helsepersonell kan hjelpe til med å identifisere årsaken og gi råd om behandlingsalternativer. Ring klinikken eller bruk kontaktskjema

Hvordan kommer vi frem til diagnosen?

Piriformis syndrom er en eksklusjonsdiagnose. Når vi foretar en undersøkelse der vi tester ut isjasnerven, så klarer vi ikke finne solide tegn på at isjiasnerven er under klem i ryggen.

Samtalen med deg som pasient gir en mistanke, og utfordringen er å utelukke andre mulige forklaringer på smertene.
Ved mistanke om piriformis syndrom gjøres en undersøkelse av området med smerter, hvor man er nødt til å provosere frem smertene ved enten palpasjon eller ved bevegelse. En piriformis syndrom test vil også reprodusere symptomer i mange av tilfellene.

Dersom MR bilder ikke viser et prolaps, er dette med på å bekrefte mistanken som at det er piriformismuskelen som lager problemene. På klinikken bruker vi også ultralydundersøkelser for å se om piriformis er betent. Noen ganger setter vi en ijeksjon i muskelen for å se om symptomene forsvinner.

 

https://dinhelsebjolsen.no/piriformis-syndrom/