Familjemottagningen strävar vi efter att erbjuda stöd och hjälp för familjer i olika livssituationer. Vi är tillgängliga för både korta och långa samtalsserier, både fysiskt och digitalt enligt ditt önskemål. Vår breda kompetens inkluderar psykoterapi, familjeterapi och möjligheten att genomföra neuropsykiatriska utredningar, med en samarbetande grupp av experter som psykoterapeut, psykolog, specialpedagog och läkare.

Vi välkomnar alla – barn, ungdomar, vuxna, par och familjer. Oavsett om du kämpar med ångest, depression, relationskriser, livsfunderingar eller besvärande tankar, finns vi här för att erbjuda stöd och vägledning.

Ångest och depression kan påverka alla åldrar, och det kan vara svårt att själv hantera känslorna. Vi på Familjemottagningen har lång erfarenhet av att stödja både unga och vuxna genom dessa utmaningar, och vi är här för att hjälpa dig eller ditt barn att hitta vägar till lättelse och förståelse.

Relationsproblem: För par eller familjer som kämpar med kommunikation eller befinner sig i konfliktfyllda situationer, kan våra tjänster inom familjerådgivning vara en värdefull resurs. Vi erbjuder en neutral plats där tredje part kan vara till hjälp för att bryta gamla mönster och stärka relationer.

Livsfunderingar och Besvärande Tankar: Om du står inför stress, kriser eller söker en djupare förståelse av dina relationer, är Familjemottagningen en plats där du kan få stöd och rådgivning. Vi skapar en lugn och trygg miljö för samtal där du kan utforska det som känns utmanande.

Skolrelaterad Ångest: För föräldrar vars barn kämpar med skolrelaterad ångest och för familjer som behöver stöd för att återgå till en fungerande skolgång, är vi här för att erbjuda teambaserat stöd. Med vårt multidisciplinära team av experter strävar vi efter att skapa individanpassade lösningar för att stödja både barnet och familjen genom utmanande skolsituationer.

På Familjemottagningen är vårt mål att vara en trygg och stödjande resurs för familjer som navigerar genom livets komplexiteter. Kontakta oss för att inleda en dialog om hur vi kan vara till hjälp för dig och din familj.