En Resa tillbaka till Naturens Lekplats

När vi på Vortex skapar lekplatser är vår inspiration tydlig – naturens egna lekplatser . Vi hyllar den naturliga lekplatsen där barn och vuxna kan fördjupa sig i upplevelser, stimulera sin utveckling och skapa minnen tillsammans.

Naturen som lekplats: För länge sedan var naturen vår enda lekplats, en plats där vi hittade små skatter och skapade vår egen värld av lek. Där lärde vi oss om vatten genom att hoppa från sten till sten och skapa små dammar. Naturen gav oss möjligheten att påverka elementen och förstå världen omkring oss.

Attraktionen av vatten: Vattnet hade en särskild attraktion, och det är något vi delar med oss av genom Water Journey®. Vattnet ger en känsla av glädje och äventyr – sprutande, hällande, stänkande och fyllande av skopor och krukor. Vatten är en del av oss, och leken med det berör våra sinnen och väcker vår fantasi.

Utmaningar i modern tid: För dagens stadsbarn kan naturen vara avlägsen, och det krävs ibland långa resor för att komma i kontakt med den. Uppenbara faror som vattenkvalitet och tillgänglighetsfrågor gör det svårt för nya generationer att utforska naturen självständigt. Som svar på detta har vi arbetat med att skapa vattenspel i säkra och tillgängliga miljöer.

Water Journey® – naturinspirerad lek: Water Journey® är vår lösning på det moderna naturunderskottet. Inspirerad av naturliga strömmar, källor och vattenfall, återskapar den den dynamiska leken med vatten som barn en gång upplevde i naturen. Med fyra olika versioner riktar sig Water Journey® till småbarn och erbjuder lekelement som ständigt förändras när barnen interagerar med dem.

Naturlig engagemang och lek: Leken blir ändlös när barnen får upptäcka och utforska vattnets väsen. Water Journey® engagerar med naturliga och nyfikna instinkter och låter barnen samarbeta, tävla och lösa problem. Föräldrarna kan vara närvarande och se sina barn utforska i det grunda vattnet, vilket ger en trygg och rolig lekmiljö.